Pro investory

Naše aktivity se dlouhodobě zaměřují na oblast poskytování krátkodobých úvěrů. V české a Slovenské republice se řadíme mezi významné společnosti v oboru. Využíváme dlouholetých zkušeností a důkladné znalosti místního prostředí. DOOR GROUP SE patří mezi společnosti s růstovým potenciálem.

Díky segmentu, na který se zaměřujeme, jsme schopni poskytnout vysokou výnosnost investic.

Konkurence - benchmarking

Zdrojová data o společnostech:

Zdrojová data o společnostech – DOOR FINANCIAL, Provident, Profi Credit, Fair Credit, Help Financial prosinec z období roku 2012 – 2013.

Úrokové náklady jako % z výnosů
Opravné položky jako % z výnosů